Các lệnh sử dụng trong gia công CNC - Gia Công Cơ Khí Chính Xác - Đồ Gá - Jigs - Khuôn Mẫu - Phay CNC - Tiện CNC

Các lệnh sử dụng trong gia công CNC

các lênh sử dụng trong gia công CNC

Khởi động và ngừng trục chính (M03/M04 và M05)


–  Cú pháp:M03 /M04 S1000;

–  Giải  thích:  quay  trục  chính  cùng/  ngược  chiều  kim  đồng  hồ  với  vận  tốc

1000 vòng/phút.

–  M05:ngừng quay trục chính (ngừng chương trình)

Các lệnh khác trong gia công CNC

–  Cú pháp:Tt M06;

–  Tt : định nghĩa dao số hiệu t cần thay. Vd: T1M06 ( chọn dao số

–  M06: lệnh thay dao

–  Phần  lớn  các  máy  CNC yêu  cầu  thoát dao theo  phương  Z  trước dao.

–  Lệnh T chọn dao nhưng không thay dao, do đó phải dùng với lện

–  Cần bù trừ chiều dài dao do mỗi dao có chiều dài khác nhau.

–  M08:khởi động tưới nguội (Flood)

–  M09:Tắt chế độ tưới nguội

– M00:khi dùng M00, chương trình sẽ tạm dừng cho đến khi nút START được nhấn.

–  M01: khi  dùng  M01,  chương  trình  sẽ  tạm  dừng  cho  đến  khi nút Optional Stop được chọn.

–  M30: Kết  thúc  chương  trình  và  quay  lại  đầu  chương  trình (thường dùng)

–  M02:Kết thúc chương trình nhưng không quay lại đầu chương trình

– G04: Dùng để tạm thời dừng di chuyển trục chính trong khoảng thời gian micro giây.
Các lệnh sử dụng trong gia công CNC Các lệnh sử dụng trong gia công CNC Reviewed by Gia Công Cơ Khí on 10/24/2018 05:39:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.