Các lệnh cần biết trong tiện CNC - DoGaJig.COM - Gia Công Cơ Khí Chính Xác - Đồ Gá - Jigs - Khuôn Mẫu - Phay CNC - Tiện CNC

Các lệnh cần biết trong tiện CNC - DoGaJig.COM

Hiện nay hầu hết tất cả máy tiện NC, CNC đều sử dụng ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn quốc tế ISO.

Đó là mả G, ký hiệu chức năng dịch chuyển của dụng cụ cắt, xác định chế độ làm việc của máy CNC và được viết tắt của hai từ tiếng anh: Geometric function.

Hệ điều khiển của máy tiện CNC TOPTURN S15 là FANUC Oi đều sử dụng mã M-code và G-code.

Các lệnh điều khiển trong tiện cnc

Các chức năng lệnh mã G được thống kê dưới đây:

Các chức năng của lệnh mã G

 Mã tiêu chuẩn  —-Chức năng

G00  Chạy dao nhanh ( không ăn dao )

G01  Nội suy đường thẳng

G02  Nội suy đường tròn theo chiều kim đồng hồ

G03  Nội suy đường tròn theo ngược chiều kim đồng hồ

G04  Dừng dao với thời gian xác định

G07.1(G107)  Nội suy hình trụ

G10  Lập trình dữ liệu đầu vào cho máy tiện CNC ( thiết lập thông số )

G11  Xóa chế độ lập trình dữ liệu đầu vào ( data sitting )

G12.1(G112)  Chế độ nội suy tọa độ cực

G13.1(G113)  Xóa chế độ nội suy theo tọa độ cực

G18  Xác định mặt phẳng XZ

G20  Hệ đơn vị tính theo inch

G21  Hệ đơn vị tính theo mét

G22  Kiểm tra hành trình đã lưu ON

G23  Kiểm tra hành trình đã lưu ON

G27  Kiểm tra lại điểm tham chiếu

G28  Trở lại điểm tham chiếu

G30  Vị trí trở lại tham chiếu ( gọi điểm tham chiếu thứ 2, 3, 4 )

G31  Bỏ qua chức năng

G32  Cắt ren- tiến liên tục

G34  Cắt ren theo biến dẫn

G40  Hủy bỏ hiệu chỉnh bán kính dao

G41  Hiệu chỉnh bán kính dao bên trái so với đường biên dạng

G42  Hiệu chỉnh bán kính dao bên trái so với đường biên dạng

G50  Khai báo giá trị trục chính tối đa

G50.3  Thiết lập lại hệ thống phôi định sẵn

G52  Xác lập hệ tọa độ cục bộ

G53  Xác lập hệ tọa độ máy

G54  Điểm 0 thứ nhất của phôi

G55  Điểm 0 thứ hai của phôi

G56  Điểm 0 thứ ba của phôi

G57  Điểm 0 thứ tư của phôi

G58  Điểm 0 thứ năm của phôi

G59  Điểm 0 thứ sáu của phôi

G65  Gọi macro riêng

G66  Gọi chế độ macro riêng

G67  Xóa bỏ chế độ macro riêng

G70  Chu trình gia công tinh

G71  Chu trình gia công thô theo đường bao

G72  Chu trình gia công thô theo mặt

G73  Chu trình gia công thô theo biên dạng có sẵn

G74  Chu trình gia công khoan nhiều lần/ rãnh theo mặt ( mặt đầu )

G75  Chu trình gia công rãnh theo bán kính ( cắt rãnh theo mặt lưng )

G76  Chu trình cắt ren tiện CNC

G80  Hủy bỏ chu trình khoan

G83  Chu trình khoan

G84  Chu trình ta rô

G86  Chu trình doa

G87  Chu trình khoan bên

G88  Chu trình ta rô bên

G89  Chu trình doa bên

G90  Chu trình cắt gọt thẳng ( kiểu nhóm A )

G92  Chu trình cắt ren ( chỉ dùng cắt ren côn )

G94  Chu kỳ cắt B ( mặt cuối )

G96  Chế độ tốc độ cắt không đổi ( ổn định vận tốc cắt của dao ) V

G97  ổn định tốc độ của trục chính(n), nhập v/p trực tiếp hay xóa bỏ

chế độ G96

G98  Lượng ăn dao phút

G99  Lượng ăn dao theo vòng

Nguồn: laptrinhcnc.com

Các lệnh cần biết trong tiện CNC - DoGaJig.COM Các lệnh cần biết trong tiện CNC - DoGaJig.COM Reviewed by Gia Công Cơ Khí on 10/25/2018 05:04:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.