Lệnh về chu trình phay - Gia Công Cơ Khí Chính Xác - Đồ Gá - Jigs - Khuôn Mẫu - Phay CNC - Tiện CNC

Lệnh về chu trình phay

Chu trình phay thì tương đối đơn giản và ít, không nhiều như máy tiện, do đó bạn chỉ cần xem lướt qua là có thể nắm được. • G72 Chu trình phay hốc chữ nhật
 • Cấu trúc: G72 X.. Y.. Z.. D.. Q.. F..
 • X.., Y.., Z.. Tọa độ điểm B
 • D Trị số dịch dao ngang
 • Q Trị số dịch dao đứng
 • F Tốc độ chạy dao dọc


A – Điểm bắt đầu và kết thúc chu trinh phay hốc chữ nhật là tâm và mặt đầu dao. Khi thực hiện chu trình phay, tâm dao sẽ tự dịch chỉnh. Trị số dịch dao đứng tự động điều chỉnh giảm dần đến đáy hốc. Hốc chữ nhật yêu cầu phải có cung bo bằng bán kính dao (hình q).Chỉ thực hiện chu trình phay hốc chữ nhật khi kích thước của hốc phải lớn hơn hoặc bằng hai lần đường kính dao.

Để thực hiện phay hốc phải định vị trí  tâm và mặt đầu dao tại vị trí A bằng lệnh di chuyển dao nhanh, sau đó thực hiện chu trinh phay hốc.

 • G75 Chu trình phay hốc tròn
 • Cấu trúc: G75 X.. Y.. Z.. R.. D.. Q.. F..
 • X.. , Y.. , Z.. Tọa độ điểm B
 • R.. Bán kính hốc
 • D.. Trị số dịch dao ngang
 • Q.. Trị số dịch dao đứng
 • F.. Tốc độ chạy dao

A – Điểm bắt đầu và kết thúc chu trình phay hốc tròn (hình r). Mọi yêu cầu thực hiện chu trình phay hốc tròn cũng giống chu trinh phay hốc chữ nhật, chỉ khác bán kính dao phải nhỏ hơn bán kính R của hốc.


 • G80 Kết thúc chu trình khoan lỗ
 • G82 Chu trình khoan lỗ không sâu
 • Cấu trúc: G82 X.. Y.. Z.. R.. P.. F..
 • X.. Y.. Z.. Tọa độ điểm B
 • R.. Khoảng cách an toàn
 • P.. Thời gian dừng (giây)
 • F.. Tốc độ chạy dao

A – Điểm bắt đầu và kết thúc chu trình khoan lỗ. P – Thời gian dừng tịnh tiến khi dao khoan lỗ đến tọa độ điểm B, sau đó tự động rút dao về điểm A (hình s).
 • G83 Chu trình khoan lỗ sâu
 • Cấu trúc: G83 X.. Y.. Z.. R.. Q.. P.. F..
 • X.. Y.. Z.. Tọa độ điểm B
 • R.. Khoảng cách an toàn
 • Q.. Trị số dịch dao đứng
 • F.. Tốc độ chạy dao
 • A – Điểm bắt đầu và kết thúc chu trình khoan lỗ sâu. Trị số dịch dao đứng Q tự động điều chỉnh giảm dần đến đáy lỗ (hình t). • G90 Phương thức lập trình tuyệt đối
 • G91 Phương thức lập trình tương đối
 • G92 Dịch chuyển chuẩn thảo chương
 • Cấu trúc: G92 X.. Z..
 • X.. Z.. Tọa độ cần dịch chuyển tới
 • G94 Tốc độ chạy dao phút (mm/phút).
 • G95 Tốc độ chạy dao vòng (mm/vòng).
Lệnh về chu trình phay Lệnh về chu trình phay Reviewed by Gia Công Cơ Khí on 10/31/2018 02:24:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.